příprava před startem

Dle historických záznamů našich předků má pozemek před opětovnou výsadbou ležet 6 let ladem! Tuto důležitou zásadu chceme dodržet, ale bez zaplevelení náletovými dřevinami, proto jednou za rok sečeme a diskujeme.

hýčkání půdy před startem