bioagens – Typhlodromus pyri

aplikovali jsme dravého roztoče, který nám pomáhá ve vinicích držet svilušky, hálčivce a další pod hranicí škodlivosti