BIO rozmanitost

Pravidla certifikace Demeter stanovují, že alespoň 10 % zemědělské půdy musí být ponecháno divoké přírodě nebo určeno pro rozvoj biologické rozmanitosti.

Ve Víno Komárek máme aktuálně v roce 2024, takových pozemků 18,2 %. Půdu nenecháváme ladem, ale oséváme ji druhově bohatou směsí, která je rájem pro opylovače i krytem pro drobnou zvěř.