vinice Kolberg II

tato vinice se nám vrátila v roce 2020 po dlouholetém užívání ZD Němčičky a tak jsme okamžitě oseli meziřadí vícedruhovou bylinnou směsí, abychom díky „životu“ ve vinici se co nejrychleji zbavili všech reziduí z herbicidů a systémových fungicidů. které tam byly aplikovány 🙁

rozloha 6471 m2, odrůda FRANKOVKA z 85%, rok výsadby 2001, orientace J až JV

Kolberg II rok 2020
oživujeme Kolberg II