Rigolace před jarní výsadbou

Rigolací se nazývá velmi hluboká orba od 0,6 do 1,2 m. Po naší trati „Kolberk“ se prohnala síla 250 HP (koňských sil), která zvládla obrátit půdu do hloubky 80-90 cm a tak doufáme, že plánovaná jarní výsadba révy vinné bude mít ulehčený start kořenů do hloubky, ve které najde živiny ze 100 tun dva roky naležené chlévské mrvy.

Jinak řečeno, děláme to poprvé, děláme to na alespoň 30 let a chceme to dělat pořádně 🙂

Kvasíme ve dřevě

Po několika desetiletích se vracíme zpět                                                                (kamarád Richard Stávek by napsal „Ad fontes“) a tak Frankovka 2017 kvasí částečně v otevřené dubové kádi a po vylisování půjde do dubového sudu.

dřevo dubové a kvas FR-2017