vinice Šumberg

sběr Hroznů

Filiberky (místní název Šumperk / Schumberg / Sonnberg)

  • Expozice: jihovýchodní
  • Svažitost: 8 až 20 %
  • Nadmoř. výška: 260 až 280 m n.m.
  • Půda: hlinitopísčitá
  • Počet osázených hektarů: 0,47
  • Systém vedení: střední
  • rok výsadby: 1977 jako „záhumenková“ vinice přidělena lidem po 0,10 ha
  • Odrůdy: FR, MP, RV, RB, VZ
  • podsadba 2014 – Hibernal
  • podsadba 2015 – Cerason